Klepi se zleže iz jaja


Klepi:

Ij! Ča mi ne more nijedan pomoći? Ča si moram sve sam načiniti? Na pomoć! Na pomoć, ognjogasci, šandari, Črljeni križ! Kade ste!

Mama:

Poglej dr, Joško! Naš mali će se zleći iz jajca!

Tata:

Joj, na ov hipac sam čekao tridesettri dane dugo. Glej, glej, mala nogica je jur vani.

Mama:

A sada jur kljunčac.

Klepi:

Človik mili, da je nek moj trubac slobodan. Znaš, kako je to naporno, da iz ove uze izajdeš! Najpametnije, da ću veljek sve razbubati!
Hrk. Uf. Hvalabogu.

Mama:

Poglej dr, Joško! Sad se je naš mali štrokac zlegao. Kako lipo.

Klepi:

Bome lipo! To kani biti lipo? Misec dan zaprt u mokrom, sve je slinavo, sve pika! A pak moraš čisto sam razlamati takovo monster-jaje. To neka bude lipo? A gdo su ovi ovo uopće?

Mama:

Mi smo tvoji roditelji, dite drago.

Klepi:

Roditelji? Ča nimate skerišnoga imena?

Tata:

Ja sam Joško, a ovo je moja žena, Agnje.

Klepi:

Haj, vi dva. A gdo sam ja?

Tata:

Hm, to si još nismo tako pravo premislili. Kako ćemo naše zlato srdašce nazivati?

Klepi:

Ja nisam kakovo zlato srdašce, ja kanim kot se kera ime!

Mama:

Znamda Desiderijuš, po starom ocu?

Klepi:

Igit, ča je to za ime? Na to će mi veljek visiti žaba u gutu. Dajte ča, ča je već spicy!

Tata:

Klapapa, klapapa, kla, klapa ... ča bi bilo s Klepi?

Klepi:

Klepi? Cool. To ide. Pak imam još jedno pitanje. Kade sam ovo uopće? Ča je ovo za smišnu stelju? A zač je ovde tako usko? Kade su dunje, blazine, poglavače? A walkman, pak kompjutor?

Mama:

Ovo je naše gnjazdo, moj mali. To smo za te načinili. Ovde, visoko nad krovom.

Klepi:

Ćemo dr pogledati ... Na pomoć, ognjogasci, šandari, Črljeni križ! Meni će se umliti! Ovo je strašno visoko!

Mama:

Dojdi nek friško opet nutar, moj mali. Ti si trudan. Ja ću ti zajačiti uspavanku.
Haj, haj, šekulaj, nosi mama putnu jaj, hm, hm …

Tata:

Da? Kod Štrokovih, Joško Štrok na aparatu. Ča, hitno je? Kamo moram ditešce doprimiti? Borištof? A komu? Fabijanovim? No ča ta Fabijanova nije u bolnici? Aha. No dobro. Jur sam na putu.
Zbogom moji dragi. Moram letiti.

Klepi:

Mama, kamo će tata?

Mama:

Na posao. Ako se mala dica narodu, je mora otprimiti njevim majkam.

Klepi:

Mh, aha. Svu dicu?

Mama:

Da, svu ovde u okolici.

Klepi:

Mh. Aha. Svu? Je pak i mene donesao?

Mama:

Neka toliko spitkovati. Sada bolje spi.

  štorice/Geschichten:
Klepi se zleže iz jaja
Klepi schlüpft aus dem Ei
Klepi se uči letiti
Klepi lernt fliegen
Klepi ide s roditelji na piknik
Klepi macht mit seinen Eltern ein Picknick
Klepi spravlja gnjazdo
Klepi räumt das Nest auf
Klepi kani nastati poznat jačkar
Klepi will ein berühmter Sänger werden
Klepi je upoznao drugu živinu
Klepi lernt ein neues Tier kennen
Klepi kani jahati na krava i na svinja
Klepi will auf Kühen und Schweinen reiten
Klepi i Sandy idu u cirkus
Klepi und Sandy gehen in den Zirkus
Klepi i Sandy idu na izlet na tvrdjavu Fortnava
Klepi und Sandy besuchen die Burg Forchtenstein
Klepi i Sandy svečuju
Klepi feiert mit Sandy