Centar za informaciju i usluge

Za svaku narodnu grupu je važno informirati javnost o svoji aktivnosti. Gradišćansko-hrvatski Centar je zbog toga i mjesto informacije i uslug.

Različne ustanove (npr. škole) iz Beča, Gradišća, no i iz susjednih zemalj Austrije pohadjaju Centar, da bi se informirale o Gradišćanski Hrvati i o drugi narodni grupa Austrije.

I vas srdačno pozivamo.

Hrvatski akademski klub pelja jednu od najopširnijih slavističkih privatnih knjižnic Beča s težišći "Hrvatski jezik i književnost" i "Manjine u Austriji".

Gradišćanskohrvatska audiovizuelna sredstva, aktualnu literaturu manjin i o manjina kot i rječnike morete naručiti kod nas na slanje. Vidi naš shop.

Iznajmljivanje prostorijev za predstave

Naše prostorije za priredbe u Gradišćansko-hrvatskom Centru morete najeti i za vlašća priredjivanja. Nudimo različne prostorije za seminare uključivši tehničku opremu i aranžmane kot i dvi dvorane za priredbe za ca. 100 ljudi. Za večernje priredbe stoji na raspolaganje pivnični lokal sridnje veličine.

Informacije ćete dostati ili putem e-maila cgh@hrvatskicentar.at ili pod tel.: +43 (1) 504 63 54.